Cookies

Cookies er små filer, der er gemt på din computers harddisk, spor, og gemme oplysninger om dine interaktioner og brugen af ​​vores hjemmeside. Dette giver vores hjemmeside, gennem sin server, for at give dig en skræddersyet erfaring inden for vores hjemmeside.

Du rådes at hvis du ønsker at benægte brug og lagring af cookies fra vores hjemmeside på din computers harddisk bør du tage de nødvendige skridt i din web browsers sikkerhedsindstillinger til at blokere alle cookies fra vores hjemmeside og dets eksterne betjener leverandører.

Vores hjemmeside bruger tracking software til at overvåge vores besøgende til bedre at forstå, hvordan de bruger det. Denne software er leveret af Google Analytics, der bruger cookies til at spore brugen besøgende. Softwaren vil spare en cookie på din computers harddisk for at spore og overvåge dit engagement og brug af vores hjemmeside, men vil ikke gemme, gemme eller indsamle personlige oplysninger. Du kan læse Googles fortrolighedspolitik her for yderligere information.

Andre cookies kan lagres på din computers harddisk af eksterne leverandører, når vores hjemmeside bruger henvisningsprogrammer, sponsorerede links eller reklamer. Sådanne cookies bruges til konvertering og henvisning sporing og typisk udløber efter 30 dage, men nogle kan tage længere tid. Ingen personlige oplysninger bliver gemt, gemmes eller indsamles.

Our Cookie Policy

Cookies are small files saved to your computer’s hard drive that track, save and store information about your interactions and usage of our website. This allows our website, through its server, to provide you with a tailored experience within our website.

You are advised that if you wish to deny the use and saving of cookies from our website on to your computer’s hard drive you should take necessary steps within your web browser’s security settings to block all cookies from our website and its external serving vendors.

Our website uses tracking software to monitor our visitors to better understand how they use it. This software is provided by Google Analytics which uses cookies to track visitor usage. The software will save a cookie to your computer’s hard drive in order to track and monitor your engagement and usage of our website, but will not store, save or collect personal information. You can read Google’s privacy policy here for further information.

Other cookies may be stored on your computer’s hard drive by external vendors when our website uses referral programs, sponsored links or adverts. Such cookies are used for conversion and referral tracking and typically expire after 30 days, though some may take longer. No personal information is stored, saved or collected.